Om Magnus

Utbildad instruktör med 30 års hunderfarenhet

Jag är utbildad instruktör i Svenska Brukshundsklubben (SBK) – I hundtjänst och valphandledare.
Jag är utbildad Mentaltest ledare.
Jag har också ett flertal diverse instruktörskurser såsom spår.
Jag har gått olika utbildningar i Svenska Kennelklubben såsom Genetik.

Jag startade mitt SBK-liv på 70-talet i Kristianstad Brukshundsklubb men har under flera år också
varit verksam i Tollarps BK och i Åhus BK. Min första hund var en schäfer som hette Asais Nilla.
Mina föräldrar har alltid haft schäfer hemma så därför har jag alltid levt tillsammans med schäfern.
Numera anser jag att Rottweilern har minst lika bra bruksegenskaper som en schäfer och har dessutom
fördelen att lätt kunna koppla av även om de har mycket ”motor”.